foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Українська література твори для 5-11 класів

Ідея служіння митця народові у творчості Лесі Українки
«Тіні забутих предків» як спроба ліризованої етнології
Образ Украïни у творчостi Т. Шевченка
Мої роздуми над романом Юрія Яновського "Чотири шаблі"
Сатиричне зображення царськоï iмперiï у поемах Тараса Шевченка "Сон” i "Кавказ”
Образи матері й дитини в творчості Т. Г. Шевченка
Образ природи в творчості Михайла Коцюбинського
Картини народного побуту в поемі І.П.Котляревського "Енеїда"
Багатство тематики та проблематики малоï прози I. Франка
Мажор i мiнор у повiстi Миколи Хвильового "Iван Iванович”
Тема еміграції в творчості В. Стефаника
"Хазяїн" Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття
Фольклорні джерела повісті М.М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"
Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника
Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т.Г.Шевченка
Вплив творчостi Шевченка на розвиток украïнськоï лiтератури, мистецтва, духовноï культури
Моï роздуми пiд час читання поеми "Наймичка” Т. Шевченка
Зображення борців за народну волю в поезії Павла Грабовського
"Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського — дума про добро і зло, любов і ненависть
Якi риси вдачi запорожцiв вiдтворив Тарас Шевченко у поемi "Гамалiя”
Кого висмiює Т. Шевченко у п’єсi "Назар Стодоля”?
Прометей — символічний образ нескореного народу (за поемою "Кавказ" Тараса Шевченка)
Співзвучність поезії Івана Франка з народнопісенною творчістю
Коли перегорнена остання сторiнка поеми Тараса Шевченка "Наймичка”
Моï враження вiд творiв Миколи Хвильового
Ідея безсмертя і торжества правди у романі Михайла Стельмаха «Правда і кривда»
Твір Міркування над сторінками роману «Доктор Живаго»
раження народного життя, побуту, національного характеру українців у повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
Трагедія закоханого серця у ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя»
Що мене найбiльше вразило в новелi Ю. Яновського "Лист у вiчнiсть”

Copyright © 2019 Шкільні твори Rights Reserved.